Akademik

Fasiliti Al Fatih

Fasiliti Di Al fatih

Dibawah ini di senaraikan kemudahan yang kami sediakan di Al fatih Integrated Preschool.
Segala kemudahan dan kelengkapan yang kami sediakan adalah mencukupi
dan fasiliti yang di sediakan adalah bersesuaian dengan kanak-kanak.

Bilik Darjah

Sudut Bacaan

Sudut Hafazan

Sudut Televisyen

Sudut Sanitize

Sudut Bermain

Kawasan Bermain

Tempat Permainan

Tempat Wudhu

Bilik Air & Bilik Mandi

Daftar Kemasukan 2023